I samband med att Alfa Laval släpper sina kvartalsrapporter gör vi en animation som en kort sammanfattning av rapporten.