A global industry partner

PartnerTech är en global industripartner som erbjuder en komplett och kundanpassad produktionskapacitet genom en produkts hela livscykel, från produktutveckling till produktion och eftermarknadstjänster. Kunderna finns inom flera olika marknadsområden, många med tekniskt avancerade produkter, som till exempel inom Medicinteknik och Olja&Gas.
PartnerTech är sedan 1997 noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Vårt uppdrag

Bysted har ansvarat för koncept, design och produktion av PartnerTechs årsredovisning 2014. Vi har tagit fram både en svensk och en engelsk tryckt version och även en online version av årsredovisningen. Online redovisningen är framtagen i Bysteds WordPress-baserade plattform InPublic i en svensk och en engelsk version.

partnertech.inpubl.com/2014