Utställningsmaterial

Till utställningen producerade vi även separata utställningskataloger för vuxna och barn samt utställningsaffischer, inbjudningar med mera.

Virtuell utställning

Nästa steg var att föra över all information i utställningen till den digitala världen. Vi gjorde detta genom att skapa 3D-grafik över hela lokalen, i vilken man kunde klicka sig runt och fördjupa sig i de olika ämnena. Den virtuella utställningen låg på E.ONs webbplats och delades dessutom ut, i form av CD-skiva, till alla nyanställda.